<

Andries van Rooi

Andries van Rooi was born in 1933 on a farm named Drilrivier. He worked as a herder. Andries tells that he did not always have an easy childhood, but he remembers it fondly.

Andries van Rooi was born in 1933 on a farm named Drilrivier. He says that he had a hard time growing up, but it was good. He was a herder. Andries cannot remember any stories and suggests asking Petrus Hanekom for stories.

 

My name is Andries van Rooi, born 1933.

Where were you born and where did you grow up?

That place that they call Drilrivier, where the Oliviers lived. That’s where I was born and grew up.

Tell us about your childhood.

It was very nice. Later on Piet Janderkan and I (?? 00:31) became friends, then it was nice … It’s fine like this, isn’t it? It’s all right, isn’t it?

Yes, it is. Tell us how you grew up there at Drilrivier.

Suffered there behind the white man’s flock of goats and that is why I couldn’t go to school, I had to go for the (inaudible 00:52).

Yes.

He at least gave me two every year … okay.

Tell us how you grew up at Drilrivier, what did you do?

Yes, I was the white man’s herder. Yes, then he also said to me, every year he marked two for me. For that I had to look nicely after the livestock. And that I did. Thanks, I’m all right. Yes.

Do you still remember stories from your childhood?

No. This I can say, just tell old Petrus Hanekam he must get that thing to me, later.

Andries van Rooi is in 1933 op ’n plaas genaamd Drilrivier gebore. Hy was ’n bokwagter. Andries vertel dat sy kinderjare nie altyd maklik was nie, maar hy het goeie herinneringe daaraan.

Andries van Rooi is in 1933 op ’n plaas genaamd Drilrivier gebore. Hy sê sy grootwordjare was swaar, maar lekker. Hy het bokke opgepas. Andries kan geen stories onthou nie en stel voor dat ons eerder vir Petrus Hanekom vra.

My naam is Andries van Rooi, gebore 1933.

Waar het Oom gebore en opgegroei en grootgeword?

Daai plek wat hulle sê Drilrivier, daar het die Oliviers gebly. Daar’s ek gebore en grootgeword.

Vertel vir ons bietjie van Oom se grootwordjare.

Nee, dit het te lekker gegaan, ek en Piet Janderkan (?? 00:31) is toe later maats, toe’t dit darem lekker gegaan … dit is mos so vas, dis mos orraait.

Ja, Oom, vertel net vir ons, hoe Oom opgegroei het, grootgeword het daar by Drilrivier.

Swaar gekry daar agter die Duisman se trop bokke en daarom moet ek mos nie kan skoolgaan nie, ek moet vir die (inaudible 00:52) gaan.

Ja.

Hy’t darem elke jaar vir my twee ….. oukei.

Vertel vir ons hoe het Oom grootgeword daar by Drilrivier, wat het Oom-goed gedoen, en so aan.

Ja, ek was die Duisman se veewagter. Ja, dan sê hy ook vir my elke jaar, dan merk hy twee. Daarvoor moet ek mooi kyk na die vee. En so’t ek gemaak. Dankie, ek is orraait. Ja.

Oom, onthou Oom nog stories van Oom se grootwordjare?

Nee, dit kan ek, sê net vir ou Petrus Hanekam, hy moet vir my daai besigheid vir my laat kry, later.